Alt Grup Toplantıları

Asarcık Yerel Eylem Grubu toplam 18 adet alt grup toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda bölgede bulunun bütün mahalleler ile görüşülmüş 1000 in üzerinde kişiye ulaşılmış ve 681 tanesiyle anket düzenlenmiştir.