Odak Grup Toplantıları

Asarcık Yerel Eylem Grubu toplam 10 adet odak grup toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda gençler. kadınlar, engelliler gibi dezavantajlı grupların yanında esnaf, muhtarlar, öğretmenler, kamuda çalışanlar gibi gruplarla da fikir alış verişinde bulunulmuştur.